Schoolgids aanvragen

In de Schoolgids geven wij u inzicht over hoe het onderwijs op onze school wordt vormgegeven, wat de visie van de school is op het onderwijs en hoe de school het beste uit uw kind haalt. Bovendien leest u welke stappen de school zet in haar ontwikkeling.

Ook geeft de schoolgids alle informatie die voor leerlingen en ouders van belang zijn: vakanties, schooltijden, kosten schoolreisje, medezeggenschap, voor- en naschoolse opvang, tussen schoolse opvang, enz.

Naast het school specifieke gedeelte is er ook een centraal gedeelte voor alle Swalm & Roer scholen. Beide documenten zijn hieronder te vinden, maar ook opvraagbaar bij de administratie van school

Schoolgids 2023-2024 van OBS De Stapsteen

Schoolgids 2023-2024 Centraal gedeelte Swalm & Roer

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?