Uw kind aanmelden

Aannamebeleid
Wij hanteren een aannamebeleid. Daarbij gelden de volgende afspraken:
Wettelijk kunnen leerlingen pas worden aangemeld als ze 3 jaar oud zijn. Voor die tijd oriënteren ouders zich op de schoolkeuze. Belangrijke informatie kunt u vinden in de schoolgids van de basisschool en van Stichting Swalm en Roer. U kunt bij de administratie kenbaar maken dat u interesse heeft in de school middels een interesseformulier.

U wordt dan uitgenodigd voor een rondleiding waarbij u de school kunt zien en uw vragen kunt stellen. Ook ontvangt u onze schoolgids en die van Swalm en Roer, zodat u met de school kennis kunt maken en volledig geïnformeerd bent.

Er zullen rondleidingen worden gegeven op de volgende data tussen 9.00u en 10.00u:
Maandag 17 oktober 2022
Maandag 28 november 2022
Maandag 16 januari 2023
Maandag 20 maart 2023
Maandag 22 mei 2023
Maandag 26 juni 2023

Op de 3e verjaardag van uw kind ontvangt u een e-mailtje met de vraag of u uw zoon of dochter in wilt schrijven en in de bijlage bevindt zich dan het aanmeldformulier. Zodra we het formulier ontvangen hebben, zult u indien er geen sprake is van een wachtlijst een bevestiging van de aanmelding ontvangen. Indien er wel sprake is van een wachtlijst, wordt u hierover geïnformeerd.

De aanname van leerlingen:
• Broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten krijgen voorrang bij plaatsing (ze dienen aangemeld te worden).
• Er geldt een maximum van 65 kinderen die per leerjaar kunnen worden geplaatst.
• Er geldt een maximum van gemiddeld 26 kinderen per groep verdeeld over alle groepen van de school.

Bij een overschrijding van één of meerdere van de genoemde criteria ontstaat er een wachtlijst. Vanaf 5 december is er sprake van een wachtlijst voor dit schooljaar 2022-2023.

Indien wij kinderen niet kunnen plaatsen worden deze – op volgorde van de aanmelddatum – geplaatst op een wachtlijst en zullen wij ouders doorverwijzen naar een andere (openbare) school in de buurt. Indien er een plek vrij komt zullen wij met de betreffende ouders contact opnemen. Het streven is dat wij ouders 6 maanden vóór de 4e verjaardag duhttp://aanmeldidelijkheid kunnen geven of een kind definitief wordt geplaatst of op de wachtlijst komt te staan.

Formulieren:
In te vullen vanaf de 3de verjaardag-> Aanmeldformulier
In te vullen voor de 3e verjaardag> Interesseformulier

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?