Uw kind aanmelden

Het aannamebeleid 

Wettelijk kunnen leerlingen pas worden aangemeld als ze 3 jaar oud zijn. Voor die tijd oriënteren ouders zich op de schoolkeuze. Om kennis te maken met de school kunt u de schoolgids lezen die te vinden is op onze website en u kunt zich aanmelden voor een rondleiding op een van de genoemde data.

Rondleidingen
Er zullen rondleidingen worden gegeven op de volgende data tussen 9.00u en 10.00u:
Maandag 25 september 2023
Maandag 20 november 2023
Maandag 15 januari 2024
Maandag 4 maart 2024
Maandag 22 april 2024
Maandag 10 juni 2024
Mocht u zich willen aanmelden voor de rondleiding mail dan naar de Administratie.

Interesse kenbaar maken
Voordat uw kind 3 jaar is, kunt u uw interesse kenbaar maken voor onze school en kunt deelnemen aan een rondleiding om kennis te maken. Het is belangrijk dat broertjes en zusjes van kinderen die bij ons op school zitten zo vroeg mogelijk aan worden gemeld (vanaf +- 2 jaar). Indien we weten dat er nog broertjes of zusjes komen, dan kunnen we hier rekening mee houden in de plaatsing. Indien dit niet bekend is, dan kan het voorkomen dat er geen plek meer is, omdat het totaal van 56 bereikt is. Het interesseformulier kunt u e-mailen naar de administratie of op school afgeven.

De aanmelding
Op de 3e verjaardag van uw kind kunt u uw zoon of dochter aanmelden. Het aanmeldformulier kunt u vinden op de website en ze zijn verkrijgbaar bij de administratie. Op de website staat vermeld of er nog plek is of dat er sprake is van een wachtlijst. Zodra we het formulier ontvangen hebben, zal de school de aanmeldprocedure doorlopen die kan leiden tot een toelating.

De toelating
De school zal ieder schooljaar eind maart bekend maken of de kinderen geplaatst kunnen worden op basis van onderstaande voorwaarden.
 

De aanname richtlijnen van leerlingen: 

  • Er geldt een maximum van 56 kinderen die per leerjaar kunnen worden geplaatst. 
  • Broertjes en/of zusjes van bestaande leerlingen krijgen voorrang. 
  • Er geldt een maximum van gemiddeld 28 kinderen per groep verdeeld over alle groepen van de school. 

Bij een overschrijding van één of meerdere van de genoemde criteria ontstaat er een wachtlijst. Er is momenteel sprake van een wachtlijst voor groep 1 in 2023-2024.

Indien wij kinderen niet kunnen plaatsen worden deze – op volgorde van de aanmelddatum – geplaatst op een wachtlijst en zullen wij ouders doorverwijzen naar een andere (openbare) school in de buurt. Indien er een plek vrij komt zullen wij met de betreffende ouders contact opnemen.

 

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?