Onze school en groepen

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt in schooljaar 2021-2022 ongeveer 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen, 35 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Openbaar onderwijs

De Stapsteen is een openbare basisschool en werkt volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Gelijkwaardigheid Op onze school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid Op onze school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting Op onze school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

 

Visie

Op De Stapsteen bieden we onze leerlingen gelijke kansen om zich te ontwikkelen binnen een veilig en warm leerklimaat waarin wij vertrouwen bieden en hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen. Onze leerlingen raken gemotiveerd om te leren doordat zij succeservaringen opdoen in de klas. Wij bieden onze leerlingen een voorspelbare structuur en regelmaat die ten behoeve komen van het leren en wij richten onze leeromgeving rijk en gericht in op de thema’s en projecten. 

Kennis wordt overgedragen van leerkracht naar de kinderen via effectieve didactische principes en leerstrategieën die leerlingen actief betrekken bij het leren in de klas. 

Leerlingen verbinden deze kennis met vaardigheden in de verwerking van de lessen, thema’s en projecten. Binnen deze thema’s en projecten georiënteerd op de wereld,  leggen we de nadruk op het creatief verwerken van de opgedane kennis waarbij we iPads inzetten. In de thema’s en projecten is aandacht voor de sociaal – emotionele ontwikkeling. Samenwerken, communiceren en jezelf presenteren staan hierbij voorop. 

Op De Stapsteen laten we de voortgang van onze leerlingen zien door middel van een persoonlijk portfolio. Hiermee nemen wij leerlingen mee in hun eigen leerproces en reflecteren wij samen op wat er geleerd is en wat er geleerd gaat worden. De leerkracht houdt regie over het leerproces, de leerling laat met gemaakt werk zien wat er geleerd is. Ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind door middel van regelmatige rapportage door de leerkracht via het rapport en de presentatie van het portfolio tijdens de ouder- kind gesprekken door het kind. Het portfolio gaat voor de kerstvakantie en de zomervakantie mee naar huis.

Om ons onderwijs vorm te geven hebben wij ambitieuze leerlijnen voor de reguliere vakken zoals rekenen, taal en lezen. Creativiteit staat bij ons hoog in het vaandel en we gebruiken voor muziek, tekenen en handvaardigheid leerlijnen waarin wij de kinderen stimuleren om de technieken die zij leren, creatief te verwerken in hun eindproducten. 

Wij werken met iPads in ons onderwijs. Dit device ondersteunt ons onderwijs doordat leerlingen de opgedane kennis via de iPad creatief kunnen verwerken in bijvoorbeeld een filmpje of Keynote presentatie. Daarnaast gebruiken wij de iPad voor de oefensoftware die wij gebruiken op school. De komende jaren gaan wij ons rapportfolio digitaliseren en hiermee de mogelijkheden van de iPad uitgebreid benutten. Daarnaast ontwikkelen wij de komende jaren een leerlijn digitale vaardigheden waarbij ICT – geletterdheid, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking aan bod komen. 

Leerkrachten komen regelmatig bij elkaar in overleg om gezamenlijk het onderwijs vorm te geven. Zij bereiden samen de lessen voor en regelen de praktische zaken die spelen in hun groepen. 

In projectgroepen worden schoolbrede thema’s opgepakt. Hier doet een kleine groep leerkrachten onderzoek naar bijvoorbeeld een nieuwe methode. 

We bereiden kinderen voor op het voortgezet onderwijs door ze in de bovenbouw leerstrategieën aan te leren die leerlingen helpt om lesstof te verwerken en te leren. Deze leerstrategieën passen we als leerkrachten toe in de hele school, in de bovenbouw maken we onze leerlingen hiervan bewust hoe zij deze voor zichzelf kunnen inzetten. Hiermee bereiden we leerlingen voor op leersucces in het voortgezet onderwijs en hun toekomst. 

 

Ons team
Ons team

Ons team

2021-2022

Leergroep 1-2
Groep 1a  Laura van Helden en Loes Franssen 
Groep 1b Jory Bongaerts (vanaf 01-01-2022)
Groep 1c  Judith Thijssen
Groep 1d Tessa Schattorie en Irene Janssen-Soentjens (vanaf 31-01-2022)
Groep 2a Daisy Derksen en Coby Verheesen (vervanging)
Groep 2b Willemijn Cartens en Marleen Vossen

Leergroep 3-4
Groep 3a Eefje Geurts en Caroline van Riel (vervanging)
Groep 3b Sandy Brouns en Susanne Hagmanns-Elshout
Extra ondersteuning groepen 3 Ria Feller-van Buggenum
Groep 4a Maud van den Beuken en Ria Feller-van Buggenum
Groep 4b Nicole Görtjes

Leergroep 5-6
Groep 5a Yvonne Ramakers en Lianne Heijligers
Groep 5b Milou van Pol en Henriëtte van Kemenade
Groep 5c Claudine Pïette en Rob Blans (vervanging)
Groep 6a Linda Sieben-Driedijk en Renée Tobben-Willems
Groep 6b Caro Aendekerk
Groep 6c Adisa Dautovic en Stan Spreeuwenberg (vervanging)

Leergroep 7-8
Groep 7a Eline van der Aa
Groep 7b Iris Evers
Groep 7c Gavin Glavimans
Groep 8a Karin Schreurs-Sanders
Groep 8b Diana Mouton en Henk Rademaekers
Groep 8c Jos Smeets en Henk Rademaekers
Groep 8c LIO stage (Pabo 4) Thijm Kemps

Muziek
Vakdocenten Muziek 1-8 Maartje en Renier Scheepers
Werkgroep Muziek
Groep 1-2 Marleen Vossen
Groep 3-4 Ria Feller-van Buggenum
Groep 5-6 Renée Tobben-Willems

Gym
Vakdocent Gym 3-8: Renee Odekerken

Rots & Water (weerbaarheid)
Groep 1-2 Irene Janssen-Soentjens
Groep 3-4 Eefje Geurts
Groep 5-6 Adisa Dautovic
Groep 7-8 Renée Tobben-Willems

Marleen Heynen en Lindy Beurskens van Praktijk De Vlinder

Overigen
Opleiden in School Loes Franssen
Conciërge Carlo de Wit
Administratie & receptie Anne Heurkens-Höppener
Schoolbibliotheek Annelize Hommelberg

Naschoolse aanbod
Dansdocent: Britt Roemen – Basics Dance Studio
Zangdocent Stapsteen koor: Lotte Slangen
Dramadocent: Jordy Bassant

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?