Onze school

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt met de start van schooljaar 2019-2020 ruim 500 leerlingen verdeeld over 21-22 groepen, 40 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Openbaar onderwijs
Op De Stapsteen is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Stapsteen leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaar mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De Stapsteen heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Het karakter van De Stapsteen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd.

Ieder kind is welkom
Op De Stapsteen spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

Wederzijds respect
Op De Stapsteen is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden en normen
Op De Stapsteen worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving
De Stapsteen heeft een open karakter. De school betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst
De Stapsteen biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de samenleving.

Iedereen benoembaar
Elke leerkracht is benoembaar, ongeacht zijn of haar seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, politieke opvatting of afkomst.

Ons team
Ons team

Ons team

Leergroep 1-2
Groep 0-1a (blauw) Laura van Helden en Loes Franssen 
Groep 0-1b (rood) Marleen Vossen en Judith Thijssen
Groep 1c (groen) Caro Aendekerk
Groep 1-2 (geel) Daisy Derksen
Groep 2a (paars) Petra Roubroeks
Groep 2b (oranje) Willemijn Cartens
Extra ondersteuning: Irene Janssen-Soentjens

Leergroep 3-4
Groep 3a Gavin Glavimans
Groep 3b Marjon Hermanns en Linda Sieben-Driedijk
Groep 3c Eefje Geurts
Groep 4a Susanne Hagmanns-Elshout en Ria Feller-van Buggenum
Groep 4b Maud van den Beuken
Groep 4c Rianne Stams en Judith Thijssen

Leergroep 5-6
Groep 5a Yvonne Ramakers en Lianne Heijligers
Groep 5b Claudine Pïette
Groep 5c Milou van Pol en Henriëtte van Kemenade
Groep 6a Adisa Dautovic
Groep 6b Jos Smeets en Renée Tobben-Willems
Groep 6c Iris Evers

Leergroep 7-8
Groep 7a Karin Schreurs-Sanders
Groep 7b Ankie Loor
Groep 8a Diana Mouton
Groep 8b Elise Inderhees

Muziek
Groep 1-2 Marleen Vossen
Groep 3-4 Ria Feller-van Buggenum
Groep 5-6 Renée Tobben-Willems
Groep 7-8 Etty Willemse-Kemp (coördinator)

Rots & Water (weerbaarheid)
Groep 1-2 Irene Janssen-Soentjens
Groep 3-4 Eefje Geurts en Marjon Hermanns
Groep 5-6 Adisa Dautovic
Groep 7-8 Renée Tobben-Willems

Overige
Opleiden in School Loes Franssen
Receptie Marcia Owen
Schoolbibliotheek Annelize Hommelberg (voorzitter)
Conciërgemedewerker Carlo de Wit

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?