Onze school en groepen

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt in schooljaar 2022-2023 ongeveer 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen, 35 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Openbaar onderwijs

De Stapsteen is een openbare basisschool en werkt volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Gelijkwaardigheid Op onze school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid Op onze school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting Op onze school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

 

Visie

In de periode februari 2022 hebben we op de Stapsteen met het hele team ons perspectief voor de toekomst gezamenlijk herijkt. Dit heeft geleid tot een gedragen toekomstperspectief.  

Op OBS de Stapsteen werken professionals in een op basis van visie ingerichte leeromgeving aan de passende ondersteuning van de leerlingen. Ons op zorgvuldige analyse van resultaten, observaties en kindgesprekken gebaseerd onderwijsaanbod, doet recht aan de verschillen tussen deze leerlingen en daagt hen uit om zich te ontwikkelen vanuit eigen krachten en talenten. Wij stimuleren hierbij een zelfstandige leerhouding en mede-eigenaarschap van het eigen leerproces. Expertise vanuit de omgeving van de school wordt ingezet om ons aanbod te versterken.  

Voor ieder perspectief hebben we een zestal ambitie uitspraken gedaan m.b.t. verschillende voor ons belangrijke gebieden: 

 

DE LEERLING/HET KIND 

De leerkracht daagt de leerling uit om vanuit eigen kracht mede-eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelproces en stimuleert daarbinnen de zelfstandige leerhouding, de natuurlijke onderzoeksdrang en het probleemoplossend vermogen. 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN LEERKRACHTHANDELEN 

De leerkracht verzorgt een passend en op zorgvuldige analyse gebaseerd onderwijsaanbod. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, waarbij indien mogelijk leerlingen geclusterd worden op basis van die behoeften.  

 

DE LEEROMGEVING
De op basis van visie ingerichte leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om antwoorden te vinden op hun leervragen. Binnen deze leeromgeving worden verschillende werkplekken ingericht, waarbij de buitenomgeving en ICT een vanzelfsprekende plek innemen.  

 

LERENDE ORGANISATIE 

De school is en blijft, als lerende organisatie op alle niveaus in beweging. Medewerkers nemen initiatieven om deze beweging te versterken vanuit hun eigen krachten en talenten.  

 

GEDRAG EN ATTITUDE
De school hanteert een helder gedragsprotocol waarbinnen gewenst gedrag op het niveau van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers wordt beschreven. Dit protocol bevat ook gedragen afspraken over social media en internet.  

 

OUDERS EN OMGEVING  

Ouders/verzorgers zijn op onze school betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kindgebonden activiteiten. Daarnaast zoekt de school actief de samenwerking met de omgeving op.  

Ons team

2022-2023

Leergroep 1-2
Groep 1/2a  Yanne Gelissen en Loes Franssen 
Groep 1/2b Annemarie van Dooren en DaisyDerksen
Groep 1/2c Irene Janssen en Marleen Vossen
Groep 1/2d Tessa Nieling en Willemijn Cartens
Groep 1/2e Judith Thijssen
Groep 1/2f Jory Bongaerts

Leergroep 3-4
Groep 3a Ria Feller- van Buggenum en Myrthe Raats
Groep 3b Carlijn Bakker en Eefje Geurts

Groep 4a Maud van den Beuken en Ria Feller-van Buggenum
Groep 4b Ruben Wolters

Leergroep 5-6
Groep 5a Milou van Pol en Henriëtte van Kemenade
Groep 5b Henk Rademaekers
Groep 6a Sanne Franssen en Claudine Piette
Groep 6b Marjon Hermanns en Tessa Nieling
Groep 6c Adisa Dautovic en Sanne Franssen

Leergroep 7-8
Groep 7a Eline van der Aa
Groep 7b Iris Evers
Groep 7c Gavin Glavimans
Groep 8a Karin Schreurs-Sanders
Groep 8b Diana Mouton en Henk Rademaekers
Groep 8c Jos Smeets en Henk Rademaekers
Groep 8c LIO stage (Pabo 4) Thijm Kemps

Muziek
Vakdocenten Muziek 1-8 Maartje en Renier Scheepers
Werkgroep Muziek
Groep 1-2 Marleen Vossen
Groep 3-4 Ria Feller-van Buggenum
Groep 5-6 Renée Tobben-Willems

Gym
Vakdocent Gym 3-8: Renee Odekerken

Rots & Water (weerbaarheid)
Groep 1-2 Irene Janssen-Soentjens
Groep 3-4 Eefje Geurts
Groep 5-6 Adisa Dautovic
Groep 7-8 Renée Tobben-Willems

Marleen Heynen en Lindy Beurskens van Praktijk De Vlinder

Overigen
Opleiden in School Loes Franssen
Conciërge Carlo de Wit
Administratie & receptie Anne Heurkens-Höppener
Schoolbibliotheek Annelize Hommelberg

Naschoolse aanbod
Dansdocent: Britt Roemen – Basics Dance Studio
Zangdocent Stapsteen koor: Lotte Slangen
Dramadocent: Jordy Bassant

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?