Onze school en groepen

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt in schooljaar 2023-2024 ongeveer 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen, 35 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Openbaar onderwijs

De Stapsteen is een openbare basisschool en werkt volgens drie kernwaarden:
‘gelijkwaardigheid, vrijheid, en ontmoeting’

Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Gelijkwaardigheid
Op onze school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid
Op onze school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt eigenaarschap over je eigen leerproces en houdt rekening met de ander.

Ontmoeting
Op onze school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

 

Visie

In de periode februari 2022 hebben we op de Stapsteen met het hele team ons perspectief voor de toekomst gezamenlijk herijkt. Dit heeft geleid tot een gedragen toekomstperspectief.  

Op OBS de Stapsteen werken professionals in een op basis van visie ingerichte leeromgeving aan de passende ondersteuning van de leerlingen. Ons op zorgvuldige analyse van resultaten, observaties en kind gesprekken gebaseerd onderwijsaanbod, doet recht aan de verschillen tussen deze leerlingen en daagt hen uit om zich te ontwikkelen vanuit eigen krachten en talenten. Wij stimuleren hierbij een zelfstandige leerhouding en mede-eigenaarschap van het eigen leerproces. Expertise vanuit de omgeving van de school wordt ingezet om ons aanbod te versterken.  

Voor ieder perspectief hebben we een zestal ambitie uitspraken gedaan m.b.t. verschillende voor ons belangrijke gebieden: 

 

DE LEERLING/HET KIND 

De leerkracht daagt de leerling uit om vanuit eigen kracht mede-eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelproces en stimuleert daarbinnen de zelfstandige leerhouding, de natuurlijke onderzoeksdrang en het probleemoplossend vermogen. 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN LEERKRACHTHANDELEN 

De leerkracht verzorgt een passend en op zorgvuldige analyse gebaseerd onderwijsaanbod. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, waarbij indien mogelijk leerlingen geclusterd worden op basis van die behoeften.  

 

DE LEEROMGEVING
De op basis van visie ingerichte leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om antwoorden te vinden op hun leervragen. Binnen deze leeromgeving worden verschillende werkplekken ingericht, waarbij de buitenomgeving en ICT een vanzelfsprekende plek innemen.  

 

LERENDE ORGANISATIE 

De school is en blijft, als lerende organisatie op alle niveaus in beweging. Medewerkers nemen initiatieven om deze beweging te versterken vanuit hun eigen krachten en talenten.  

 

GEDRAG EN ATTITUDE
De school hanteert een helder gedragsprotocol waarbinnen gewenst gedrag op het niveau van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers wordt beschreven. Dit protocol bevat ook gedragen afspraken over social media en internet.  

 

OUDERS EN OMGEVING  

Ouders/verzorgers zijn op onze school betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kind gebonden activiteiten. Daarnaast zoekt de school actief de samenwerking met de omgeving op.  

 

ROTS EN WATER SCHOOL

De Stapsteen is een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat leerkrachten opgeleid zijn in het geven van deze training.

Rots en Water is een psychofysieke training. Op De Stapsteen krijgt iedere groep Rots- en Waterlessen. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

De fundamenten van een Rots- en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots- en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Praktijk de Vlinder levert twee Rots- en water specialisten aan en enkele teamleden hebben de uitgebreide 3-daagse training gevolgd. Alle teamleden hebben de basisscholing gevolgd. Het team volgt ook geregeld een opfriscursus. De Rots- en Water Werkgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school.

Ons team

 

Onderbouw
Groep 1/2a Yvet Meuris
Groep 1/2b Annemarie van Dooren en Daisy Derksen
Groep 1/2c Tessa Nieling

Groep 1/2d Yanne Gelissen
Groep 1/2e Marleen vossen en Willemijn Cartens
Groep 1/2f Jory Bongaerts en Jacqueline Mestrom
Groep 3a Milou van Pol en Marjon Hermanns
Groep 3b Nicole Gortjes en Irene Janssen
Groep 3c Carlijn Bakker en Loes Franssen

Middenbouw
Groep 4a Stan Spreeuwenberg en Irene Janssen
Groep 4b Ria Feller en Myrthe Raats
Groep 5a Henk Rademaekers
Groep 5b Wouter Ohlenforst
groep 5c Maud van den Beuken en Annemarie van Doorn

Bovenbouw
Groep 6a Adisa Dautovic en Marleen Vossen
Groep 6b Eline van der Aa en Claudine Piette
Groep 7a Kim Mestrom
Groep 7b Jos Smeets en Ellen Smeets
Groep 7c Chantal Steinbusch-Dohmen en Iris Evers
Groep 8a Gavin Glavimans
Groep 8b Ruben Wolters  en Ellen Smeets
Groep 8c Linda Driedijk en Renée Willems 

Bouwcoördinatoren
Voor de onderbouw (1,2,3) is dit Eefje Geurts
Voor de middenbouw (4,5,6) is dit Myrthe Raats
Voor de bovenbouw (7,8) is dit Iris Evers

Interne begeleiders 

Voor de onderbouw is dit Noortje Stroek
Voor de middenbouw is dit Claudine Piëtte
Voor de bovenbouw is dit Ellen Smeets

Ondersteuning
Voor de onder- en middenbouw is dit Mindie Munten
Voor de bovenbouw is dit Wil op den Camp
Bouw overstijgend is dit Henk Westhuis

Directeur
Linda Verhezen

Muziek
Vakdocenten Muziek 1-8 Maartje en Renier Scheepers

Gym
Vakdocent Gym 3-8: Renee Odekerken

Rots & Water (weerbaarheid)
Groep 1-2-3-4 Irene Janssen-Soentjens
Groep 5-6-7-8 Renée Tobben-Willems

Overigen
Opleiden in School Loes Franssen
Conciërge Carlo de Wit
Administratie & receptie Anne Heurkens-Höppener  en Laura de Haart
Schoolbibliotheek Annelize Hommelberg

Naschoolse aanbod van schooljaar 2023-2024
Dansdocent: Britt Roemen Basics Dance StudioMeer informatieAanmelden 
Op dinsdag en donderdag gedurende het hele jaar

Muziekdocent: Renier Scheepers voor de blokfluit les in samenwerking met Fanfare Cecilia – Meer informatieAanmelden

Spaanse docent: Nuria Arana – Meer informatieAanmelden
Op dinsdag en woensdag.

Sterrenkijken met Julien Fournié – Meer informatieAanmelden

Mad science:  – Meer informatieAanmelden

Typetuin:  – Meer informatieAanmelden

Overig cultureel aanbod – Cursus overzicht – ECI Cultuurfabriek

 

 

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?