Onze school en groepen

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt in schooljaar 2022-2023 ongeveer 550 leerlingen verdeeld over 22 groepen, 35 medewerkers in vaste dienst, een groot aantal vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Openbaar onderwijs

De Stapsteen is een openbare basisschool en werkt volgens drie kernwaarden:
‘gelijkwaardigheid, vrijheid, en ontmoeting’

Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Gelijkwaardigheid
Op onze school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

Vrijheid
Op onze school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt eigenaarschap over je eigen leerproces en houdt rekening met de ander.

Ontmoeting
Op onze school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

 

Visie

In de periode februari 2022 hebben we op de Stapsteen met het hele team ons perspectief voor de toekomst gezamenlijk herijkt. Dit heeft geleid tot een gedragen toekomstperspectief.  

Op OBS de Stapsteen werken professionals in een op basis van visie ingerichte leeromgeving aan de passende ondersteuning van de leerlingen. Ons op zorgvuldige analyse van resultaten, observaties en kind gesprekken gebaseerd onderwijsaanbod, doet recht aan de verschillen tussen deze leerlingen en daagt hen uit om zich te ontwikkelen vanuit eigen krachten en talenten. Wij stimuleren hierbij een zelfstandige leerhouding en mede-eigenaarschap van het eigen leerproces. Expertise vanuit de omgeving van de school wordt ingezet om ons aanbod te versterken.  

Voor ieder perspectief hebben we een zestal ambitie uitspraken gedaan m.b.t. verschillende voor ons belangrijke gebieden: 

 

DE LEERLING/HET KIND 

De leerkracht daagt de leerling uit om vanuit eigen kracht mede-eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelproces en stimuleert daarbinnen de zelfstandige leerhouding, de natuurlijke onderzoeksdrang en het probleemoplossend vermogen. 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN LEERKRACHTHANDELEN 

De leerkracht verzorgt een passend en op zorgvuldige analyse gebaseerd onderwijsaanbod. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, waarbij indien mogelijk leerlingen geclusterd worden op basis van die behoeften.  

 

DE LEEROMGEVING
De op basis van visie ingerichte leeromgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om antwoorden te vinden op hun leervragen. Binnen deze leeromgeving worden verschillende werkplekken ingericht, waarbij de buitenomgeving en ICT een vanzelfsprekende plek innemen.  

 

LERENDE ORGANISATIE 

De school is en blijft, als lerende organisatie op alle niveaus in beweging. Medewerkers nemen initiatieven om deze beweging te versterken vanuit hun eigen krachten en talenten.  

 

GEDRAG EN ATTITUDE
De school hanteert een helder gedragsprotocol waarbinnen gewenst gedrag op het niveau van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers wordt beschreven. Dit protocol bevat ook gedragen afspraken over social media en internet.  

 

OUDERS EN OMGEVING  

Ouders/verzorgers zijn op onze school betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en kind gebonden activiteiten. Daarnaast zoekt de school actief de samenwerking met de omgeving op.  

 

ROTS EN WATER SCHOOL

De Stapsteen is een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat leerkrachten opgeleid zijn in het geven van deze training.

Rots en Water is een psychofysieke training. Op De Stapsteen krijgt iedere groep Rots- en Waterlessen. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

De fundamenten van een Rots- en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots- en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Praktijk de Vlinder levert twee Rots- en water specialisten aan en enkele teamleden hebben de uitgebreide 3-daagse training gevolgd. Alle teamleden hebben de basisscholing gevolgd. Het team volgt ook geregeld een opfriscursus. De Rots- en Water Werkgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school.

Ons team

2022-2023
teamfoto 22-23

Onderbouw
Groep 1/2a  Yanne Gelissen en Loes Franssen 
Groep 1/2b Annemarie van Dooren en DaisyDerksen
Groep 1/2c Irene Janssen en Marleen Vossen
Groep 1/2d Tessa Nieling en Willemijn Cartens
Groep 1/2e Judith Thijssen
Groep 1/2f Jory Bongaerts
Groep 3a Ria Feller- van Buggenum en Myrthe Raats
Groep 3b Carlijn Bakker en Eefje Geurts

Middenbouw
Groep 4a Maud van den Beuken en Ria Feller-van Buggenum
Groep 4b Ruben Wolters
Groep 4c Nicole Görtjes
Groep 5a Milou van Pol en Iris Evers
Groep 5b Henk Rademaekers
Groep 6a Sanne Franssen en Claudine Piëtte
Groep 6b Marjon Hermanns en Tessa Nieling
Groep 6c Adisa Dautovic en Sanne Franssen

Bovenbouw
Groep 7a Kim Mestrom
Groep 7b Jos Smeets en Ellen Smeets
Groep 7c Eline van der Aa
Groep 8a Gavin Glavimans
Groep 8b Karin Sanders en Ellen Smeets
Groep 8c Linda Driedijk en Renée Willems 

Bouwcoördinatoren
Voor de onderbouw (1,2,3) is dit Eefje Geurts
Voor de middenbouw (4,5,6) is dit Claudine Piëtte
Voor de bovenbouw (7,8) is dit Iris Evers

Interne begeleiders 

Voor de onderbouw is dit Manon Boerland
Voor de middenbouw is dit Mariëlle Piëtte
Voor de bovenbouw is dit Ellen Smeets

Ondersteuning
Voor de onder- en middenbouw is dit Mindie Munten
Voor de bovenbouw is dit Wil op den Camp

Directeur
Linda Verhezen

Muziek
Vakdocenten Muziek 1-8 Maartje en Renier Scheepers
Werkgroep Muziek
Groep 1-2
Groep 3-4 Ria Feller-van Buggenum
Groep 5-6

Gym
Vakdocent Gym 3-8: Renee Odekerken

Rots & Water (weerbaarheid)
Groep 1-2 Irene Janssen-Soentjens
Groep 3-4 Eefje Geurts
Groep 5-6 Adisa Dautovic
Groep 7-8 Renée Tobben-Willems

Marleen Heynen en Lindy Beurskens van Praktijk De Vlinder

Overigen
Opleiden in School Loes Franssen
Conciërge Carlo de Wit
Administratie & receptie Anne Heurkens-Höppener
Schoolbibliotheek Annelize Hommelberg

Naschoolse aanbod
Dansdocent: Britt Roemen – Basics Dance Studio
Zangdocent Stapsteen koor: Lotte Slangen

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?