Welkom op openbare basisschool De Stapsteen!
Welkom op openbare basisschool De Stapsteen!
Welkom op openbare basisschool De Stapsteen!

Welkom op openbare basisschool De Stapsteen!

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school is democratie geen ‘hol begrip’. Ze wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Dat maakt openbaar onderwijs bijzonder.

Apple Distinguished School

Apple Distinguished Schools zijn centra van innovatie, leiderschap en superieur onderwijs waar Apple producten uitnodigen tot creativiteit, samenwerking en kritisch denken. Ze hebben aantoonbare pedagogische successen geboekt en zijn een toonbeeld van innovatief gebruik van technologie voor leren, lesgeven en de schoolomgeving. De benoeming van De Stapsteen tot Apple Distinguished School onderstreept ons succes als innovatieve en aantrekkelijke leeromgeving waarin leerlingen gestimuleerd worden, en biedt tastbare bewijzen van academische prestaties. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om op een verantwoorde manier de iPads te integreren in ons onderwijs. De manier waarop we dit hebben opgebouwd in zowel aantallen iPads en scholing voor het team hebben ervoor gezorgd dat de iPad op een inspirerende en betekenisvolle manier bijdraagt aan ons onderwijs. De sterke visie op onderwijs en hoe ICT hier een rol in kan spelen heeft gezorgd voor een sterke basis in de school en we verwachten dat dit, in combinatie met het digitaal portfolio, een verdieping gaat brengen in hoe wij lesgeven en rapporteren over resultaten van de leerlingen.

Rots en Waterschool

De Stapsteen is een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat leerkrachten opgeleid zijn in het geven van deze training.

Rots en Water is een psychofysieke training. Op De Stapsteen krijgt iedere groep Rots en Waterlessen. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water).

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

 • zelfvertrouwen
 • zelfreflectie
 • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn:

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • het herkennen en aangeven van grenzen
  • en bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • jezelf zijn in contact met anderen
  • voor anderen opkomen
  • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek.

Leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en enkele teamleden hebben de uitgebreide 3 daagse training gevolgd. Het team volgt ook geregeld een opfriscursus. De Rots en Water Werkgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school.

 

Direct regelen

Uw kind aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor Basisschool De Stapsteen? Neem dan contact op met de administratie.

Schoolgids aanvragen

Wilt u meer informatie over onze school en het onderwijs? Vraag een schoolgids aan via de administratie.

Of download hem via deze link. Schoolgids 2021-2022 Centraal gedeelte Swalm & Roer

Opvang regelen

Ontdek de mogelijkheden. Dit kunt u hier

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?