Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind.
Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten. Naast ouders helpen ook opa’s, oma’s, tantes en omwonenden mee, als vrijwilliger in onze tussenschoolse opvang.

De tussenschoolse opvang
Ouders kunnen deelnemen aan de tussenschoolse opvang (TSO) als vrijwilliger. Tijdens de grote pauze tussen 11:30-12:30u lopen leerkrachten samen met vrijwilligers buiten en houden toezicht. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de veiligheid tijdens het buitenspelen goed te kunnen waarborgen. De vrijwilligers worden betaald vanuit een vrijwilligersvergoeding. Lijkt dit je leuk om te doen, dan kun je je interesse kenbaar maken bij de administratie.

Medezeggenschapsraad
De MR van De Stapsteen bestaat uit ouders en leerkrachten. Samen behartigen wij de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten en overig personeel van De Stapsteen. In overleg met de directeur wordt de MR geïnformeerd over (beleids)ontwikkelingen binnen de school. De MR geeft advies op actuele thema’s en voor specifieke beslissingen is instemming van de ouder- en/of de personeelsgeleding vereist.

De medezeggenschapsraad hanteert hierbij de volgende visie:

“Als MR maken we verbinding tussen directie, het personeel en de ouders die betrokken zijn bij De Stapsteen. Het doel van deze verbindingen is goed onderwijs voor de kinderen en een goede werkomgeving voor de medewerkers. Wij doen dit door op een positief kritische wijze proactief de beleidsontwikkeling van de school te volgen en de stem van ouders, kinderen en leerkrachten te vertegenwoordigen in overleg met de directie van de school.”

Op stichtingsniveau is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de gesprekspartner van het college van bestuur.

Vragen? Mail naar: mrstapsteen@swalmenroer.nl

 

Oudergeleding:

Martijn van der Woude (voorzitter)

Judith van den Vossenberg

Christiane Dolman – van der Werf

Marcel Heinemans

 

Personeelsgeleding:

Milou van Pol, secretaris

Wil op den Camp

Jos Smeets

Willemijn Cartens

 

Het activiteitenteam voor ouders

In het activiteitenteam zitten ouders die één of meerdere activiteiten naar keuze mee organiseren voor de kinderen. Het gaat hierbij om de activiteiten die buiten het standaard aanbod vallen. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De ouders van het activiteitenteam organiseren samen met de leerkrachten een aantal activiteiten zoals: De schoolfotograaf, het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, verkeer, carnaval, Pasen, de Koningsspelen en het eindfeest.
De kinderen kijken altijd enorm uit naar deze activiteiten. De ouders organiseren de activiteit als vrijwilliger en vallen onder de verzekering van de school.
De oudergeleding van de MR stemt in met de activiteiten en de besteding van de ouderbijdrage.

Lijkt het je leuk om als ouder een bijdrage te leveren samen met andere ouders en leerkrachten? Dan kun je je hiervoor opgeven via de administratie.

Het activiteitenteam kent een startvergadering aan het begin van het schooljaar, waarin de activiteiten worden verdeeld en nieuwe leden welkom worden geheten.
Aan het einde van het jaar tijdens de laatste studiedag bedanken we alle vrijwilligers van de school. De vrijwilligers worden in het zonnetje gezet door het team en de kinderen voor hun bijdrage aan het onderwijs op De Stapsteen.

Regelement activiteitenteam ouders

De vrijwillige ouderbijdrage

Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden een aantal zaken betaald voor de kinderen.

  • De vrijwilligers van de Tussenschoolse opvang. Zo organiseren we voldoende toezicht en worden de kinderen begeleid in hun buitenspel. Indien er na het betalen van de vrijwilligers nog geld overblijft, dan wordt hier extra buitenspeelgoed van gekocht.
  • 9 leuke activiteiten worden voor de kinderen georganiseerd waarin plezier en samenzijn centraal staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Kerst of de Koningsspelen.
  • Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het schoolreisje en voor het kamp in groep 8.Deze gelden worden middels een aparte rekening beheerd door de administratie en verantwoord naar de medezeggenschapsraad toe.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?