Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding, oudervereniging en medezeggenschapsraad over zaken die de leerlingen aangaan. De leerlingenraad komt enkele keren per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar.

Leerlingenraad 2016-2017

Leden: Bas Louwerse (groep 5a), Eva Wassenberg (groep 5b), Sara Cox (groep 6a), Rowan Teeuwen (groep 6b), Pablo Torres Bus (groep 7a), Simon Willems (groep 7b), Sterre Verheesen (groep 8a) en Bas Schaefer (groep 8b)

Vergaderdata: 27 september 2016, 29 november 2016, 24 januari 2017, 27 maart 2017 en 30 mei 2017 (van 14:00-15:00 uur).