Klankbordgroep

De klankbordgroep is een informeel adviesorgaan en bestaat een groep ouders – samengesteld uit de diverse groepen van de school – aangevuld met enkele leerkrachten. De klankbordgroep is ondersteunend bij de beleidsvorming en het inhoud geven aan de schoolontwikkelingen en komt enkele keren per jaar bij elkaar.