Missie, visie en kernwaarden

Missie

Op De Stapsteen bereiden wij de kinderen voor op een maatschappij waarin we samen leven, samen leren en samen werken.

Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen inzicht krijgen in zichzelf en de ander en opgroeien tot gelukkige, zelfbewuste en betrokken wereldburgers die een plek vinden in de maatschappij waarin wij leven.

Met ons onderwijsaanbod willen we de talenten van alle kinderen tot bloei laten komen en streven we ernaar dat alle kinderen zich betrokken voelen bij hun leef- en leeromgeving. Wij willen kinderen leren beslissingen te nemen en keuzes te maken. Ze leren verantwoordelijkheid voor hun initiatieven en activiteiten te nemen.

Visie

Visie op leven:
Onze school biedt een veilige en respectvolle leefomgeving waarin de kinderen, vanuit een goede relatie met de leerkracht, zich betrokken voelen bij hun leef- en leeromgeving.

Visie op leren:
Onze school biedt een uitdagende leeromgeving waarin kinderen, vanuit een nieuwsgierige houding, met elkaar, werken aan eigenaarschap en autonomie om hun talenten te leren kennen en verder tot bloei te laten komen.

Visie op werken:
Onze school biedt een speel- en werkomgeving waarin de kinderen op onderzoek durven gaan, vanuit een gevoel van competentie, om als jonge ondernemende mensen te werken aan hun ontwikkeling en ambities.

Kernwaarden

  • Verwonderen: Leren doe ik samen met anderen in een veilige en rijke leeromgeving.
  • Onderzoeken: Ik onderzoek de wereld om me heen en leer die wereld beter kennen.
  • Ontwikkelen: Bouwen op wat ik al kan en weet.
  • Leren: Wat heb ik nodig om verder te groeien