Schooltijden

Het 5 gelijke dagen model met continurooster ziet er op De Stapsteen als volgt uit:

  • 5 identieke onderwijsdagen van 08:30 tot 14:00 uur voor alle kinderen.
  • In principe blijven alle kinderen tussen de middag op school (niet verplicht).
    • De overblijfkosten bedragen € 40,- per schooljaar (€ 4,- per maand)
  • Lunchactiviteit onder leiding van de leerkracht in de eigen klas.
  • Tussenschoolse opvang (buiten spelen) onder leiding van Stichting Kinderopvang Roermond en geschoolde vrijwilligers.
  • Peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang sluiten aan op het onderwijs.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met school.