Onze school

Openbare basisschool De Stapsteen valt onder Stichting Swalm & Roer en ligt op de grens van de oude dorpskern en nieuwbouwwijk Oolderveste in Herten, gemeente Roermond. De school telt met de start van schooljaar 2017-2018 ruim 485 leerlingen verdeeld over 21 groepen, 34 medewerkers in vaste dienst, 15 vrijwilligers en heeft een eigen schoolbibliotheek. De Stapsteen is een van de opleidingsscholen voor studenten van de Nieuwste Pabo in Sittard en neemt deel aan het project Leerlandschap.

Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) heeft in/naast het gebouw een voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal.

In de schoolplanperiode 2015-2019 werken wij toe naar gepersonaliseerd leren en onderwijs op maat, waarbij wij gebruik maken van elkaars talenten en de (nieuwe) ICT mogelijkheden. Meer informatie hierover is te vinden in het Schoolplan & Jaarplan.

Primeur: robot als leraar in Limburg