Stichting Kinderopvang Roermond

Stichting Kinderopvang Roermond heeft naast en in het gebouw van De Stapsteen een voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang, naschoolse opvang (De Stappers) en peuterspeelzaal (Donderstenen).

Voor meer informatie en vragen over de opvangmogelijkheden kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Roermond.

Neerstraat 61
6041 KB Roermond
Telefoon 0475-337049
Mail info@krmd.nl