Contact team

Leergroep 1-2

Groep 0-1a (blauw)  Laura van Helden en Loes Op het Veld-Franssen en Tjalle van der Goot (LIO stagiair)
Groep 0-1b (rood) Gertie Briels en Irene Janssen-Soentjens
Groep 1-2 (geel) Daisy Derksen
Groep 2a (paars) Petra Roubroeks
Groep 2b (oranje) Willemijn Cartens
Extra ondersteuning: Irene Janssen-Soentjens

Leergroep 3-4

Groep 3a Gavin Glavimans
Groep 3b Marjon Hermanns en Linda Sieben-Driedijk
Groep 3c Eefje Geurts
Groep 4a Susanne Hagmanns-Elshout en Ria Feller-van Buggenum
Groep 4b Maud van den Beuken en Marleen Vossen
Groep 4c Rianne Stams / Caro Aendekerk (vervanging)

Leergroep 5-6

Groep 5a Milou van Pol en Henriëtte van Kemenade
Groep 5b Adisa Dautovic
Groep 5c Yvonne Ramakers en Lianne Heijligers
Groep 5d Claudine Pïette
Groep 6a Patrick Cicilia en Renée Tobben-Willems
Groep 6b Iris Evers

Leergroep 7-8

Groep 7a Karin Schreurs-Sanders
Groep 7b Jos Smeets en Henk Rademaekers
Groep 8a Diana Mouton
Groep 8b Elise Inderhees

Muziek

Mede mogelijk gemaakt vanuit de impulsregeling muziekonderwijs / DOOR! subsidie

Groep 1-2 Marleen Vossen
Groep 3-4 Susanne Hagmanns-Elshout en Ria Feller-van Buggenum
Groep 5-8 Etty Willemse-Kemp (coördinator)

Rots & Water (weerbaarheid)

Groep 1-2 Irene Janssen-Soentjens
Groep 3-4 Eefje Geurts en Marjon Hermanns
Groep 5-6 Renée Tobben-Willems en Adisa Dautovic
Groep 7-8 Renée Tobben-Willems

Schoolbibliotheek

Annelize Hommelberg (voorzitter)

Conciërgemedewerker

Carlo de Wit